Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

Thân

Màu lá

Bệnh hại & sâu bọ

 • cháy lá
 • lá rủ
 • nấm
 • nhện
 • rệp
 • thối rễ
 • úng lá

Họ

 • Araceae/Aroids
 • Polypodiaceae

Màu hoa

Gai nhọn

Tăng trưởng

Kích thước thân

Kích thước lá

Mùi hương

Nguồn gốc

 • châu Phi
 • Đông Nam Á

Nhân giống

Quả

Rễ & củ

Hình dáng lá

Tác dụng

Đột biến

 • đột biến màu

Product categories

 • Agave
 • Alocasia
 • Anthurium
 • Colocasia
 • Dioscorea
 • Epipremnum
 • Fern
 • Homalomena
 • Monstera
 • Other
 • Philodendron
 • Platycerium
 • Sansevieria
 • Syngonium

Video hay về cây

Home Product Category Product Subcategory

Sample Product Archive Page Title

Showing all 226 results