Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

CHỢ CÂY TRONG NHÀ & KIỂNG LÁ

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

CHỢ CÂY TRONG NHÀ & KIỂNG LÁ

Giới thiệu

Chợ Cây Trong Nhà là nhóm chuyên về mua bán cây indoor, cây aroid.🔥🔥🔥

Nguyên tắc cơ bản nhất là bán hàng phải có giá chi tiết và không được share từ nơi khác, chỉ được bán những loài cây trong danh mục của hội.🔥🔥🔥

Nội quy chi tiết hơn anh chị em xem ở phần CÔNG BỐ trong nhóm. 

Nội dung khác