Cùng lan tỏa màu xanh!

yeucayla@gmail.com

0909 156113

Thân

Màu sắc

Bệnh hại & sâu bọ

 • cháy lá
 • nấm
 • nhện
 • rệp
 • thối rễ

Họ

  Tăng trưởng

  Kích thước lá

  Nguồn gốc

   Nhân giống

   Rễ & củ

   Hình dáng lá

   Đột biến

    Video hay về cây

    Alocasia

    Showing all 5 results