Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

CỘNG ĐỒNG YÊU KIỂNG LÁ

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Nhóm Công khai · 789 thành viên

CỘNG ĐỒNG YÊU KIỂNG LÁ

Group là nơi chia sẻ những hình ảnh, video đẹp, kinh nghiệm trồng – chơi hoặc những câu chuyện trải nghiệm về kiểng lá.

Không phân biệt các loại kiểng lá Xanh hay Đột Biến, giá trị Thấp hay giá trị Cao. Là cộng đồng kiểng lá có văn hoá và tôn trọng lẫn nhau!

Nội dung khác