Welcome to Home of Leaf

CÂY TRONG NHÀ – INDOOR PLANTS

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Hội Cây Trong Nhà được lập ra mới mục đích chia sẻ thú vui trồng các loại cây indoor, cây aroid và những dòng cây nhiệt đới (monstera, anthurium, philodendron v.v…)

Hội không cho phép mua bán, live hay share từ nơi khác vào.Anh chị em tham gia lưu ý đọc kỹ nội quy trong phần CÔNG BỐ nằm ở đầu nhóm. Mọi vi phạm các admin không có trách nhiệm giải thích thêm.

Nội dung khác