Welcome to Home of Leaf

Syngonium Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Public group ·2.1K members

𝗤𝗨𝗬 𝗧𝗔̆́𝗖 𝗖𝗛𝗨𝗡𝗚

  1. Không đăng những nội dung tiêu cực, nội dung cấm.
  2. Không dùng lời lẽ xúc phạm người khác.
  3. Không spam quảng cáo.
  4. Chỉ đăng những bài liên quan tới các dòng Syngonium.
  5. Không đăng các dòng cây khác.
  6. Vi phạm nội quy sẽ bị band vĩnh viễn.

Nội dung khác