Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

spot_img

CATEGORY

Blog

Nhận biết 16 cây Monstera đột biến khác nhau

Monstera Deliciosa lại có nhiều đột biến đa dạng, mỗi loại đều có những vệt, đốm và hoa văn độc đáo với các màu trắng, kem, vàng và thậm chí cả các màu hỗn hợp.

16 Variegated Monstera Deliciosa species every collector should know

Unveiling the 16 most stunning variegated Monstera Deliciosa varieties. From the widely cherished Thai Constellation with its starry constellation variegation to the elusive Mint Monstera.

Tổng hợp thuật ngữ dùng trong kiểng lá

Tổng hợp thuật ngữ thường dùng trong kiểng lá để giúp mọi người hiểu đúng về những từ ngữ này.

Tổng hợp tên các dòng kiểng lá (Plant species)

Tổng hơp danh sách bảng cây (species) của monstera, philodendron, alocasia, marantaceae và nhiều loại cây kiểng lá khác. Monstera species Anthurium species Philodendron species Philodendron Verrucosum species Philodendron...

Bảng phân loại Hoya (Cẩm cù)

Bảng phân loại Hoya (Cẩm cù) như Hoya carnosa, Hoya obovata, Hoya ‘Mathilde’, Hoya multiflora, Hoya macrophylla ‘Variegata’, Hoya linearis 

Bảng phân loại Flowering Cactus (Xương rồng có hoa)

Bảng phân loại Flowering Cactus (Xương rồng có hoa) như Echinocereus reichenbachii, Gymnocalycium bruchii, Echinopsis 'Rose Quartz'

Bảng phân loại Tillandsia (Cây không khí)

Bảng phân loại Tillandsia (Cây không khí) như Tillandsia usneoides, Tillandsia tectorum, Tillandsia albertiana

Bảng phân loại Anthurium Species 

Bảng phân loại Anthurium Species như Anthurium crystallinum, Anthurium andreanum, Anthurium clavigerum

Bảng phân loại Marantaceae (Calathea)

Bảng phân loại Marantaceae (Calathea) một số cây như Ctenanthe lubbersiana, Calathea musaica, Calathea 'Marion'

Bảng phân loại Alocasia 

Bảng phân loại Alocasia như Alocasia watsoniana, Alocasia ‘Frydek Variegata’, Alocasia sanderiana ‘Nobilis’, Alocasia reversa
Tủ sách về câyspot_img

Cây indoor phổ biến