Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

Bảng phân loại Philodendron

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Tổng hợp một số loài Philodendron phổ biến như Philodendron billietiae, Philodendron hastatum, Philodendron verrucosum, Philodendron bipennifolium, Philodendron erubescens

Philodendron species

Philodendron Species
Philodendron species ©Aaron Apsley Artwork

1. Philodendron billietiae
2. Philodendron hastatum
3. Philodendron verrucosum
4. Philodendron bipennifolium
5. Philodendron erubescens
6. Philodendron melanochrysum
7. Philodendron hederaceum ‘micans’
8. Philodendron pedatum
9. Philodendron tortum
10. Philodendron mamei
11. Philodendron acutifolium
12. Philodendron Burle Marx fantasy
13. Philodendron Burle Marx
14. Philodendron panduriforme
15. Philodendron brandtianum
16. Philodendron joepii
17. Philodendron grazielae
18. Philodendron mayoi
19. Philodendron camposportoanum
20. Philodendron spiritus sancti
21. Philodendron deltoidium
22. Philodendron cordatum
23. Philodendron hederaceum
24. Philodendron gloriosum
25. Philodendron squamiferum
26. Philodendron patriciae

Nội dung khác